הפול

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר: רכב חובה – התחום התחרותי ובעל הפיזור הגדול ביותר בענף הביטוח /מאת חגי שפירא

מאת חגי שפירא רכב חובה הוא התחום השלישי בגודלו באלמנטרי (בשנת 2019 היה השני) ובשנה הנסקרת (2020) הגיע לתפוקה של 5.295 מיליארד שקל ורווחיות של 423.8 מיליון שקל (5.334 מיליארד ורווח של 1,052.8 מיליון שקל ב-2019) - קיטון נומינאלי של 38.3 מיליון שקל (0.7%) ושחיקה גדולה ברווחיות. רכב חובה מהווה כ-23.4% מתפוקת האלמנטרי (5.295 מיליארד שקל מתוך 22.655 מיליארד) ותרומתו לרווחיות ב-2020 כ-21.2% בלבד (423.8 מיליון שקל מתוך 1,994.5 מיליון שקך והתחום השלישי בתרומתו לרווחיות). בשנת 2019 תרומתו לרווחיות הייתה כ-39% והוא היה התחום הראשון  בתרומה לרווחיות (1,152.2 מיליון שקל...
אייל אלבלק מונה למנמ"ר הפול

אייל אלבלק מונה למנמ"ר הפול

אייל אלבלק מונה למנמ"ר הפול – כך נודע לפוליסה. אלבלק מחליף את דורית הנגבי שהודיעה על פרישה לפני כחודשיים. בתפקידו הקודם שימש אלבלק כמנמ"ר בשירביט…