הפועלים

ייצוגית נגד שבע חברות ביטוח ובנקים בטענה לגביית פרמיות ביטוח מיותרות מנוטלי משכנתה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 280 מיליוני שקל הוגשה נגד חברות הביטוח הראל, הפניקס, ומנורה מבטחים וכנגד הבנקים מזרחי טפחות, לאומי, הפועלים ודיסקונט. זאת, בטענה לגביית פרמיות ביטוח מיותרות מכל מי שנטל הלוואת משכנתה מאחד או יותר משלושת הבנקים האמורים ובוטח על ידי אחת או יותר מחברות הביטוח האמורות בפוליסת ביטוח מבנה, המהווה אחת מתוך שתי הפוליסות או יותר בקשר לאותו מבנה. במבוא לבקשה שהגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר, כי עניינה בגבייה ביתר בניגוד לדין של פרמיות ביטוח מיותרות בגין פוליסות ביטוח מיותרות שהופקו לבעל...