הפיקוח על הביטוח

עו"ד ג'ון גבע: תיקון חוזר הסיעוד שנכנס לתוקף משקף הגנה בלתי מתפשרת על זכויות המבוטח הסיעודי

"תיקון חוזר הסיעוד שנכנס לתוקף משקף הגנה בלתי מתפשרת על זכויות המבוטח הסיעודי" – כך אומר עו"ד ג'ון גבע בשיחה עם פוליסה. החוזר, שנכנס לתוקף ב-1 בספטמבר, מייצר מספר שינויים משמעותיים עבור כלל השחקנים בתחום הביטוח הסיעודי. גבע מתייחס למספר שינויים מרכזיים בחוזר: חקירות, ספקי שירות, חובת מינוי נציג אישי, קיצור בלוחות הזמנים לטיפול בתביעה ועוד. לדברי גבע, הפרקטיקות שהיו נהוגות בענף הובילו את הפיקוח על הביטוח לקבוע מספר הוראות לגבי אופן ביצוע חקירה, שעיקרן: * חקירה תתבצע בהתאם לחוק החוקרים הפרטיים. * חברת הביטוח תצטרך לנמק את ההחלטה לחקור...
Pages