הפניקס אקסלנס

התהפוכות של שנת 2020 – במספרים

רבות דובר על שנת 2020 בשוקי ההון ההפכפכים. ניתוח של תשואות 12 המוסדיים המובילים בקרנות ההשתלמות (מסלול כללי) ממחיש, אולי יותר מכל, את הדרמטיות של השנה שחלפה. במחצית הראשונה של 2020, בה התבשר העולם על משבר הקורונה והתחזיות היו אפוקליפטיות – רשמו כמעט כל הגופים המוסדיים תשואות שליליות של 3.5%- ועד 7.3%- (ראו תרשימים). היחיד שרשם תשואה חיובית הוא בית ההשקעות מור. עם זאת, במחצית השנייה של 2020, ביצעו השווקים תפנית חדה. נוכח הציפיות לחיסון (שהתממשו), השיפורים הטכנולוגיים, מהלכי ההתייעלות שביצעו חברות רבות בישראל ובעולם ועוד סיבות רבות, שוקי ההון...
בדיקת פוליסה לשיעור הנשים בהנהלות הבכירות בענף הביטוח וחברות פנסיה וגמל: שיעור הממוצע של נשים בהנהלות הוא  38%. המצטיינת: מגדל

בדיקת פוליסה לשיעור הנשים בהנהלות הבכירות בענף הביטוח וחברות פנסיה וגמל: שיעור הממוצע של נשים בהנהלות הוא  38%. המצטיינת: מגדל

מאת מרינה פובולוצקי שיעור ממוצע של 38% נשים מכהנות בתפקידי ניהול בכירים בחמש החברות הגדולות בענף ושיעור ממוצע ענפי של נשים המכהנות כמנכ"ליות עומד על…