הפניקס ביטוח

הפניקס מדווחת על יחס כושר פירעון של 134% – לאחר חלוקת דיבידיבד של 250 מיליון שקל

הפניקס פרסמה היום (ה') את דוח יחס כושר הפירעון הכלכלי של הפניקס ביטוח ל-31 בדצמבר 2018. מהדוח עולה כי עודף ההון עומד על סך של כ-2.4 מיליארד שקל, המשקף יחס כושר פירעון של 134% וזאת לאחר פעולות הוניות שבוצעו מתחילת 2019. בסוף 2018 הסתכם עודף ההון של הפניקס אחזקות לסך של כ-2.1 מיליארדי שקל, ששיקף יחס כושר פירעון של 130%.  היחס האמור הנו לאחר חלוקת דיבידנד במזומן והעברת הפניקס סוכנויות להפניקס אחזקות בסך כולל של כ-355 מיליון שקל. מהחברה נמסר כי יחס כושר הפירעון של הפניקס ביטוח ליום 31 בדצמבר...