הפניקס השקעות

 ג'ואנה ויסמן מונתה למנהלת תחום מערך האשראי הלא סחיר באגף ההשקעות של מנורה מבטחים

רגע לפני סיום השנה, ג'ואנה ויסמן מונתה למנהלת תחום מערך האשראי הלא סחיר באגף ההשקעות של מנורה מבטחים, כך נודע לפוליסה. תחום האשראי הלא סחיר בקבוצה מנהל נכסי אשראי כספיים בהיקף של כ-20 מיליארד שקל לצד תיק ערבויות של כ-5 מיליארד שקל (כאשר רובן ערבויות חוק מכר) והוא מעורב בחלק רב מעסקאות המימון בשוק. ממנורה מבטחים נמסר כי לויסמן ניסיון עשיר מתפקידיה הקודמים במגזר הפרטי בתחומי ההשקעות והאשראי. מינויה יאפשר להעצים את היקף ההשקעות בתחום האשראי הלא סחיר וכך להשביח את תשואת תיק נכסי האשראי הלא סחירים וזאת במטרה לייצר...