הפניקס

סוכנות בינה תובעת את הפניקס על עיכוב עמלות בסך כחצי מיליון שקל

בינה סוכנות לביטוח תובעת מהפניקס 583 אלף שקל בבית משפט השלום בתל אביב. על פי הסוכנות, בין הפניקס ובינה נחתם הסכם למכירת פוליסות ביטוח חיים ובריאות על בסיס עמלות בינואר 2011. במחצית חודש ספטמבר 2012 נחתם בין הצדדים הסכם נוסף המחליף את ההסכם הראשון ומאריך את ההתקשרות ביניהן. לטענת התובעת, במשך השנים היא נתנה את אמונה בהפניקס ולא היה לה חשד לסבור כי הפניקס אינה משלמת לה את עמלותיה במלואן וכסדרן. התובעת מוסיפה כי לאחר שסילקה הלוואה של 300 אלף שקל שנטלה מהפניקס בחודש מרץ 2016 "פסקה הפניקס באופן מפתיע,...
Pages