הפניקס

הפניקס תבצע פדיון מוקדם לסדרת אג"ח בשווי 452 מיליון שקל

דירקטוריון הפניקס אישר פדיון מוקדם של סדרה ב' ב-2 באוקטובר השנה. סך החוב בסדרת האג"ח מגיע ל-452.5 מיליון שקל. יום המסחר האחרון באגרות החוב יהיה ב-24 בספטמבר 2019. סדרת האג"ח הונפקה בספטמבר 2010 והפדיון המקורי שלה תוארך לשנת 2024. שיעור הריבית השנתית של יתרת קרן אגרות החוב הינו 3.6% ושיעור הריבית החצי שנתית היא 1.8%. האג"ח היה צמוד למדד המחירים לצרכן. כך, ישארו לחברת הביטוח שתי סדרות אג"ח: סדרה ג' בשווי של 272 מיליון שקל, עם ריבית של 2.22% שתיפדה באופן מוחלט ב-2027 (מח"מ של 5.08 שנים); סדרה ד' בשווי...
קבוצת אורן מזרח רכשה את גמא גולן

קבוצת אורן מזרח רכשה את גמא גולן

אורן מזרח סוכנות לביטוח רכשה את גמא גולן - אחת מסוכנויות הביטוח המוערכות, הגדולות והוותיקות בישראל, המספקת שירותים לעשרות אלפי לקוחות. .כך נודע לפוליסה גמא גולן,…
Pages