הצעירים המבטיחים 2020

סיכום מדור הצעירים המבטיחים של 2020: מנהיגי המחר בענף נחשפים כבר היום / מאת אלמוג עזר

במסגרת ניסיון של עיתון פוליסה לשרטט קווים לדמותו של ענף הביטוח בעתיד, העיתון פרסם מתחילת חודש מרץ את מדור הצעירים המבטיחים לשנת 2020. המדור, בשנה השנייה לפרסומו, כלל 22 עובדי ביטוח ופיננסים שהפגינו הישגים מוכחים בעשור הראשון לעבודתם בענף ואת כולם מאפיין גם רעב להצלחות נוספות בשנים לבוא. לאחר שהאבק ישקע על משבר הקורונה, החברות בענף יפנו להסיק מסקנות. כבר עכשיו ברור, שאחת מהמסקנות העיקריות היא שימוש עמוק יותר בטכנולוגיה והעמקת תהליך הדיגיטציה בענף. המהלך הזה יהיה מוטל בעיקר על הצעירים, שמעצם מהותם חותרים לשינוי ולקדמה. אנו מאמינים שחלק מ-22...
הצעירים המבטיחים 2020: מנהלת המחלקה המשפטית בהלמן-אלדובי עו"ד ענבר שטיינר: ליוויתי את הארגון בנקודת שיא קריטית

הצעירים המבטיחים 2020: מנהלת המחלקה המשפטית בהלמן-אלדובי עו"ד ענבר שטיינר: ליוויתי את הארגון בנקודת שיא קריטית

מנהלת המחלקה המשפטית בהלמן-אלדובי עו"ד ענבר שטיינר לא נולדה לתחום החיסכון לטווח ארוך. את צעדיה המשמעותיים הראשונים עשתה כאשר כיהנה כחמש שנים כיועצת משפטית בהזדמנות…