הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

קיבוץ אילות תובע מקנ"ט לפצותו ב-4.5 מיליון שקל על היקף הנזק שנגרם למטעי התמר

הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות נתבעת בבית המשפט המחוזי מרכז לשלם תגמולי ביטוח בסך 4.53 מיליון שקל לקיבוץ אילות. בתביעה נאמר, כי כחלק מעיסוקו בחקלאות התמחה הקיבוץ בגידול מטעי תמרים מזן מג'הול, וכי גידולי התמרים של הקבוץ הפכו לשם דבר ובמיוחד התמר המשווק לחו"ל תחת המותגRed sea . הנתבעת, נאמר בתביעה, היא חברת ביטוח ממשלתית, שמטרתה ועיסוקה בביטוח חקלאים מפני נזקי חקלאות שונים, לרבות נזקי חום. בכל המועדים הרלבנטיים לתביעה ביטח הקיבוץ את מטעי התמרים שלו אצל הנתבעת בפוליסה מסוג "חוזה ביטוח פירות לעונת 2015 מסלול ביטוח מורחב". הביטוח כלל מספר חלקות...