הראל פיננסים השקעות בנדל"ן

הראל מוכרת את בניין המשרדים שרכשה בהנובר במחיר של כ-162 מיליון שקל

[caption id="attachment_55495" align="aligncenter" width="1000"] בניין המשרדים בהנובר גרמניה[/caption] הראל חתמה על חוזה למכירת בניין משרדים בעיר הנובר בגרמניה תמורת כ-162 מיליון שקל. הראל החזיקה בבניין עם שותפתה אשטרום נכסים, שמחזיקה 51% בנכס. על פי ההודעה של אשטרום, בגין העסקה צפויה חברת הנכסים לרשום בדוחותיה הכספיים רווח לפני מס (בהתבסס על נתוני שווי הנכס ליום 30 בספטמבר 2018) בסך של כ-18.8 מיליון שקל (כ-4.4 מיליון אירו). מועד ההכרה ברווח בדוחות הכספיים של החברה תלוי במועד השלמת העסקה. כמו כן, לאחר המכירה ינבע לאשטרום נכסים תזרים מזומנים של כ-10 מיליון אירו. לאחר...