הראל

ייצוגית נגד הראל בטענה לאי תשלום מלוא הפוליסה הסיעודית לחברי הסתדרות הגמלאים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד הראל בטענה לאי תשלום מלוא הפוליסה הסיעודית לחברי הסתדרות הגמלאים המבוטחים בפוליסה, ואשר הפכו לסיעודיים הזכאים לפיצוי בהתאם להגדרות הפוליסה. למעשה, נאמר בבקשה, הראל מצרפת לביטוח בפוליסת "ביטוח משלים לגמלאים" גמלאים שהם חברים בהסתדרות הגמלאים בישראל. המבקשת, שושנה באבא, מציינת כי הראל צירפה אותה לפוליסה האמורה ובהתאם לפוליסה זאת חברת הביטוח מתחייבת לשלם לגמלאי אשר הפך לסיעודי סכום חודשי לכיסוי הוצאותיו בשל מצב סיעודי, וזאת בהתאם לגיל כניסתו לפוליסה ולתנאים אותם הוא רכש (מספר יחידות). הלכה למעשה, לדברי המבקשת, הראל קובעת כי הביטוח הסיעודי...