הראל

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר: תחום רכוש ואחרים הושפע ב-2020 בעיקר מרווחי השקעות / מאת חגי שפירא

ביטוח רכוש ואחרים, הכולל פוליסות וכיסויים רבים, מהווה 23.5% מתפוקת האלמנטרי (5.329 מיליארד שקל מתוך 22.655 מיליארד שקל). שלוש פוליסות הרכוש: בתי עסק / אובדן רכוש, דירות (ומשכנתאות) והנדסי המהווים כ-90% (ויותר) מתפוקת התחום ורווחיותו, אחראים ליציבותו ורווחיותו לאורך השנים. בשנה הנסקרת התחום הרוויח 454.6 מיליון שקל, המהווים 22.8% מרווחיות האלמנטרי (1,994.5 מיליון שקל). פוליסות אחרות / כיסויים אחרים המשפיעים על התחום: מטענים בהובלה – ימי, כלי טיס וכלי שיט, נסיעות לחו"ל (בעיקר שירביט שאין לה בנפרד מגזר בריאות), תאונות אישיות וסיכונים אחרים. התפוקה בשנה הנסקרת (2020) - כ-5.329 מיליארד...
ייצוגית ענק נגד 15 גופים פיננסיים בטענה לפגיעה בפרטיות; "אם יפרצו לצד השלישי ויגנבו את המידע – לא נחשוד שהמידע שלנו נלקח"

ייצוגית ענק נגד 15 גופים פיננסיים בטענה לפגיעה בפרטיות; "אם יפרצו לצד השלישי ויגנבו את המידע – לא נחשוד שהמידע שלנו נלקח"

  בקשה לייצוגית נגד 15 גופים פיננסיים, בהם חברות ביטוח, בתי השקעות, בנקים וחברות אשראי, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בטענה לפגיעה בפרטיות הלקוחות.…