הרשות לניירות ערך

טענות נגד הבחינות לרישיון סוכן ביטוח: מדיניות הסתרת הבחינות של הרשות בעייתית ומונעת ערעורים / מאת אלמוג עזר

טענות נגד התנהלותה של רשות שוק ההון בנוגע לבחינות לקבלת רישיון סוכן ביטוח. מאז פרסמנו את נתוני הרשות על הבחינה האחרונה, הגיעו לפוליסה תלונות מהעוסקים בהכשרה על נוהגה של הרשות שלא לפרסם את הבחינה. בנוסף, לפוליסה נודע, כי גם לשכת סוכני הביטוח מבקרים את הרשות בנוגע לבחינה ועובדים בימים אלו על שינויה. בתחילת חודש יולי נערכו בחינות ההסמכה לסוכני ביטוח, יועצים ומשווקים פנסיוניים. בבחינות נטלו חלק 1,309 נבחנים (לבחינות נרשמו כ-1,414 נרשמים). ברשות שוק ההון הביעו שביעות רצון מכמות הנבחנים לנוכח המצב במשק והחשש מפני נגיף הקורונה. מבקשי רישיון ביטוח...
מעילות והונאות / מאת אשר ויצמן

מעילות והונאות / מאת אשר ויצמן

לאחרונה וכפי שהדבר משתקף בפעילות משרד ויצמן יער חקירות, קיימת עלייה בהיקף תופעת המעילות וההונאות בחברות מסחריות ובעסקים בינונים וגדולים. מאמר זה יעסוק בעיקר בדרך…