הר הביטוח

הפניקס מעדכנת את הסוכנים על האפשרות להפיק דוח תביעות בהר הביטוח

הפניקס עדכנה אתמול את סוכני החברה בחוזר, על אפשרות לקבל את היסטוריית ביטוחי הרכב של המבוטח באמצעות דוח תביעות באתר הר הביטוח. מדובר בעדכון שבא בעקבות האפשרות שיצרה רשות שוק ההון, לכל בעל רכב, לקבל בחינם מאתר הר הביטוח דוח עבר ביטוחי מרוכז לשלוש שנים (דוח היעדר תביעות). בחוזר שנשלח מטעם תחום ביטוח כללי בהפניקס, ציינה החברה כי הסוכן או המבוטח יוכלו לשלוח לה למייל ייעודי (תיבת היעדר תביעות) את צילום המסך של הדוח כפי שיופיע בהר הביטוח, תוך ציון מספר הפוליסה הרלוונטית. החברה מציינת כי שימוש בכלי זה יחסוך...
סלינגר אוסרת על מכירת ביטוח כפול

סלינגר אוסרת על מכירת ביטוח כפול

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, קובעת בהוראות חדשות, כי חל איסור על חברות וסוכני הביטוח למכור מוצר ביטוח לאדם שמחזיק ברשותו מוצר…