התאחדות חברות הביטוח

עדכון לוחות התמותה: הראל מעריכה כי ההשפעה על כושר הפירעון עומדת על 400 מיליון שקל

טיוטת החוזר ונייר העמדה המעדכנים את מערך ההנחות הדמוגרפיות, על בסיסן נדרשות חברות הביטוח לחשב את ההון שלהן, ממשיכים לתת את אותותיהם על ענף הביטוח. בהודעה שפרסמה אתמול (יום ב')  הראל, החברה העריכה כי כושר הפירעון של החברה יושפע בכ-400 מיליון שקל, וכי ההשפעה על התוצאות הכספיות של החברה תעמוד על עשרות בודדות של מיליוני שקלים. לדברי הראל, גם לאחר ההשפעה כאמור, יהיה להראל ביטוח עודף הון גם ללא התחשבות בהוראות המעבר. עוד מעדכנת הראל כי התאחדות חברות הביטוח פנתה לרשות שוק ההון, במטרה לדון בטיוטת החוזר. בתגובה הודיעה הרשות...