התאחדות סוכני הנסיעות

דילמות בעקבות הרפורמה בביטוחי הנסיעות: האם לסוכן נסיעות מותר לבצע חיתום רפואי?

בעקבות כניסתה לתוקף של הרפורמה בביטוחי נסיעות שאוסרת על סוכני נסיעות למכור ביטוח נסיעות – מתעוררות בענף מספר שאלות עקרוניות, שנובעות מתהליכי המכירה החדשים שהגדירו חברות הביטוח מול סוכני הנסיעות, שלכאורה סותרות את הוראות הפיקוח על הביטוח. השאלה המרכזית שמתעוררת עוסקת בתחום של חיתום ותשאול רפואי. לצורך מכירת פוליסה ללא חריגים רפואיים (כפי שמוגדר בחוזר), על סוכן הנסיעות לקבוע האם המבוטח הוא חולה או בריא. נשאלת השאלה - האם מותר לסוכן נסיעות לבצע תשאול וחיתום רפואי, המסנן בין בריאים לחולים? כמו כן, בביצוע הליך התשאול הרפואי, יוצרים סוכני הנסיעות מאגר...