וינוגרד

ביטוח חובה חזר לקדמת הבמה – מספר 1 בתרומתו לרווחיות ברבעון הראשון / מאת חגי שפירא

ביטוח חובה הינו התחום השני בגודלו באלמנטרי ותפוקתו ברבעון הראשון הגיעה לכדי 1.929 מיליארד שקל (1.915 מיליארד שקל ברבעון המקביל 2018). זהו גידול מזערי של 13.7 מיליון שקל (0.7%) שאינו נותן מענה לצמיחה המתבטאת בגידול מצבת כלי הרכב. התחום מהווה כ-25.7% מתפוקת האלמנטרי ברבעון (1.929 מתוך 7.499 מיליארד שקל). למרות מגמת הקיטון במספר כלי הרכב החדשים בשנה האחרונה (270-280 אלף) ובניכוי כלי רכב לגריטה, הגידול במצבת כלי הרכב הוא כ-4% לשנה. גידול של 0.7% בלבד מתאר ירידה בפרמיה ממוצעת שהתקבלה על ידי החברות. ראוי לציין שבשנה החולפת המבוטחים שילמו רק...