ויקטור וייס

פוטנציאל לנזק בהיקף משמעותי כתוצאה מסיכון סייבר "דומם" שגובר עם הזמן / מאת ויקטור וייס

בהתאם למזכר מייעץ של רשות התקינה של המוסדות הפיננסיים הבריטיים, ה-PRA  (Prudential Regulation Authority) שפורסם בנובמבר 2016 (1), אשר ממצאיו פורסמו לבכירי תעשיית הביטוח, נמצא כי קיים חשש משמעותי מנזקים נוכח סיכון סייבר "דומם" (חשיפה פוטנציאלית של סיכון סייבר בפוליסות ביטוח רכוש וחבויות רגילות, אשר עשויות שלא לכלול במפורש סיכונים מקוונים) וזוהו חסרונות משמעותיים בניהול סיכון זה: פוטנציאל לנזק בהיקף משמעותי כתוצאה מסיכון סייבר "דומם" הולך וגובר לאורך זמן. חשיפה ניכרת של ענפי ביטוחי פרט, ימי, אווירי ותובלה לנזקים עקב אירוע סייבר "דומם". חשיפה ותגובה של ביטוחי משנה לנזקים עקב...