וישור

תחום החובה זינק למקום הראשון ברווחיות / מאת חגי שפירא

בסקירות הקודמות התייחסנו לתחומי הפעילות בנפרד. בסיכום הנוכחי נתייחס למצרף של ארבעת תחומי הפעילות: רכב חובה, רכב רכוש, רכוש ואחרים וחבויות. תפוקת החברות ברבעון 7,499.4 מיליון שקל וסך כל הרווח הגיע ל-758.2 מיליון שקל. התחום הרווחי ביותר ברבעון הנסקר הוא חובה המהווה 25.7% מתפוקת האלמנטרי (1,929.6  מיליון שקל) אך תרומתו לרווחיות כ-42.4% (322.1    מיליון שקל). התחום זינק למקום הראשון לאחר שלוש שנים שהיה מאחור. תחום רכב רכוש הוא הגדול ביותר בתפוקה (2,856.9 מיליון - 38.1%), אך למרות הגידול ברווח, תרומתו לרווח הכולל ירדה למקום השני (292.3 מיליון שקל – כ-38.5%)....