ועדת העבודה הרווחה והבריאות

הצעת חוק: משפחות חללי טרור לא יצטרכו לבחור בין גמלה לפנסיה תקציבית

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ אלי אלאלוף אישרה הבוקר (יום ד') לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק של ח"כ שולי מועלם רפאלי וח"כים נוספים. על פי ההצעה, משפחתו של אדם שנהרג בפיגוע טרור והיה זכאי לפנסיה תקציבית מהמדינה, לא תיאלץ עוד לבחור בין קבלת הפנסיה לקבלת תגמולים למשפחות חללי פעולות איבה. כיום, בני משפחתו של אדם שנהרג בפיגוע וזכאי לפנסיה תקציבית נאלצים לבחור בין המשך הזכאות לפנסיה לבין תגמולים חודשיים לנפגעי פעולות איבה. בחירה בקבלת תגמולים מלאים מבטלת לגמרי את הזכאות לפנסיה תקציבית ואילו בחירה בקבלת הפנסיה המלאה, מותירה למשפחה זכאות של...