ועדת וינוגרד

S&P מאשררת דירוג AA+ להראל: הרווחיות עשויה להיפגע בעקבות חשיפה גבוהה לביטוחי סיעודי וחיים

חברת הדירוג S&P  מעלות סבורה שהרווחיות של הראל תמשיך להיפגע בעקבות חשיפה גבוהה לביטוח הסיעודי וביטוחי חיים. הסקירה של חברת הדירוג בוצעה בנובמבר 2019, שבועיים לאחר שהראל הודיעה כי תפריש 900 מיליון שקל, מתוכם 600 מיליון בסיעוד, בעקבות ירידת עקום הריבית. בחברת הדירוג סבורים שלמרות הפגיעה האמורה, החברה תשמור על מעמדה העסקי כקבוצת הביטוח הגדולה בישראל במונחי פרמיות ודירוגה על רמה של +AA יאושרר. מעלות מציינת לטובה את פעילות החברה לשיפור הרווחיות החיתומית בתחומי הביטוח הכללי וביטוח הבריאות עם הצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים, המייצרים לה תזרים משמעותי של דמי ניהול...