ועדת וינוגרד

חבויות: שיא חדש ברווחיות בחציון / מאת חגי שפירא

התקופה הנסקרת (ינואר-יוני 19) היא הרווחית ביותר בתחום החבויות בשנים האחרונות. התחום מהווה רק 14.9% מתפוקת האלמנטרי (1.9 מתוך 12.71 מיליארד שקל) והוא הקטן ביותר. הגידול השנה ביחס לאשתקד הוא 6.6% (1.9 לעומת 1.78 מיליארד שקל) - וגידול עצום ברווחיות של 543.7 מיליון שקל, תוך מעבר מהפסד (131.1 מיליון שקל אשתקד) לרווח הגדול ביותר בתקופה האחרונה - 412.5 מיליון שקל בחציון! - שיא חדש ברווחיות התחום. הגידול בתפוקה מאפיין את כל תתי התחומים (מעבידים, צד ג', אחריות מקצועית ואחריות מוצר), אך ברבעון הראשון ניכר היה שהגידול בתפוקת אחריות מקצועית היה...