ועדת זיילר

"סיבת הסיבות" ו"הסיבה הקרובה" – מהו גורם הנזק? / מאת יעקב קיהל

הרקע: לפני 18 שנה קרסה קומתו העליונה של מבנה, ששימשה כאולם חתונות, ולפי דעת מהנדס בעל ניסיון נגרם הדבר מחמת "עומסים גבוהים יותר מהעומסים להם תוכנן המבנה". הוועדה שמונתה לבדוק את פרטי המקרה (ועדת זיילר - 2003) למדה מפי מתכנן שלד, ואחרים שהופיעו בפניה, כי מוכרים להם מקרים בהם נעשה שינוי בייעוד מבנים קיימים, שיש לו השלכות ברורות על בטיחותם, והיבט זה לא זכה להתייחסות גורמי הפיקוח, למרות שהדבר אסור על פי חוק. בפרטיכל הוועדה נרשם מפי עדיה המומחים, כי "זה קורה המון, המון. מבני מלאכה משתנים ל(אולמות) חתונות, לכל...