ועדת קמיניץ

תום הרבעון ה-3: תחרות בענפי הפרט ושחיקה הדרגתית בתעריפים / מאת חגי שפירא

תוצאות הרבעון השלישי בענף הביטוח היו קשות עבור רוב חברות הביטוח (במיוחד הגדולות) עקב ירידת שער הריבית חסרת סיכון והמגמות הצפויות של שער הריבית בעתיד. עיקר ההשפעה על תוצאות החברות היה במגזרים ביטוח חיים/חיסכון ארוך טווח וביטוחי ובריאות (במיוחד בסיעוד), אך אין ספק שההשפעה של שער הריבית גרמה נזק ברוב החברות בהתייחסות לביטוח חובה והחבויות של המגזר האלמנטרי, אך במינון קטן בהרבה. ירידה בשער הריבית חסרת סיכון מחייבת להגדיל (ברוב המקרים) את ההתחייבויות הביטוחיות. הסיוע שקיבלו תחומי הפעילות חובה וחבויות מפסיקת בית המשפט העליון ביחס לריבית ההיוון והעמדתה על 3%,...