ורדה לבקוביץ

למרות החריג בפוליסה – אושרו תגמולי ביטוח של עשרות אלפי שקלים לתלמידה שנפגעה משריפה

איילון אישרה השבוע תגמולי ביטוח בהיקף עשרות אלפי שקלים לתלמידה שנפגעה משריפה. מדובר במקרה של תלמידת בית ספר יסודי, שנפגעה בשריפה שפרצה בביתה. אולם, תביעתה נדחתה על ידי חברת הביטוח בשל הגדרות מקרה הביטוח והחריגים בפוליסה, ובעיקר חריג צלקות. התלמידה מלווה על ידי אשת חברת עולם הבריאות, ורדה לבקוביץ, ועו"ד שלומי הדר ממשרד ג'ון גבע-הדר. תנאי פוליסת ביטוח התלמידים נקבעו על ידי משרד החינוך, השלטון המקומי וועד ההורים, וכך גם עלות הפרמיה. הפוליסה לא מקנה פיצוי בגין צלקות אסתטיות – נושא שמוחרג מפורשות. עם זאת, הפוליסה קובעת כי נכות אסתטית...