זאבי תקשורת

טעויות חישוב של שופטים

טעויות חישוב של שופטים

גם שופטים הם בני אדם, וגם הם עלולים לטעות. הבעיה אקוטית במיוחד כאשר טעות החישוב מתרחשת בפסקי דין הניתנים בערכאה העליונה, כמו בשני המקרים הנסקרים…