חבות עם זנב ארוך

חבות עלולה להיות חבות לדורות

חבות עלולה להיות חבות לדורות

כאשר אנו רוכשים ביטוח חבות, אנו מבקשים לרכוש הגנה מאירועים אשר יקרו בעתיד או בגין תביעות אשר יוגשו בעתיד, עקב מקרים אשר אירעו בהווה. אנשי…