חברות הביטוח

מגדל: יחס כושר הפירעון לפי סולבנסי 2 עומד על 110%

דירקטוריון מגדל ביטוח אישר הבוקר (א') את דוח יחס כושר הפירעון הכלכלי של החברה (סולבנסי 2) לפיו החברה השיגה את יעד ההון לשנת 2018, והקדימה את העמידה ביעד לשנת 2019. עודף ההון (ל-31 בדצמבר 2018) הינו כ- 1.2 מיליארד שקל ויחס כושר הפירעון עומד על 110%. במסגרת מדיניות ניהול ההון של החברה, החליט הדירקטוריון לחלק דיבידנד בסך של 350 מיליון שקל. עודף ההון לאחר החלוקה יעמוד על 850 מיליון שקל, ויחס כושר הפירעון על 107%, שהוא גבוה מיעד ההון שקבע הדירקטוריון לתקופה. יו"ר מגדל ניר גלעד: "לאחר שלוש שנות בנייה...