חברת החשמל

נזק לתשתית חשמל במתחם מבנים מסחריים / מאת יעקב קיהל

מבוטח בביטוח רכוש ("אש מורחב" כפי הפירוט בפוליסה, תנאיה והרחבותיה, לרבות הרחבת "כל הסיכונים") מתחם רחב ידיים, באזור תעשיה, שבו מבנים מסחריים בגדלים שונים. בבוקר אחד ארעה תקלת חשמל (נתק) במערכת ההזנה של מספר מבנים בחצרי המתחם. נציגי חברת החשמל זיהו כי מקור התקלה הינו במיתקן התשתית הפרטי של בעלי המתחם, ולפיכך הוזמנו לאתר על ידי מנהליו מהנדסי חשמל שבאמצעות מעבדת מתח גבוה ערכו בדיקה לאיתור מיקום הנתק, לאורך תוואי הכבל התת קרקעי העובר במתחם. פעולות האיתור לא צלחו, לבד מן התצפית שלגביה נמסר ש"לא נמצא כי הנזק התחולל במהלך...
מגדל בגמר תחרות "המעסיק החברתי"

מגדל בגמר תחרות "המעסיק החברתי"

מגדל העפילה לגמר תחרות "המעסיק החברתי", תחרות הבוחנת חברות על פי קריטריונים חברתיים שונים. בחמש הנשים האחרונות נערכה התחרות על ידי כלכליסט והיא כוללת חברות…