חברת נמל אשדוד

בפעם השנייה בתוך חודש: חברת נמל אשדוד דוחה את המכרז לאספקת פוליסת ביטוח חיים

המכרז לאספקת פוליסת ביטוח חיים לעובדי נמל אשדוד נדחה בפעם השנייה בתוך חודש. כך הודיעה החברה היום (א'). תאריך ההגשה הקודם נקבע ל-13 בנובמבר, אך נדחה ל-26 בנובמבר בעקבות המצב הביטחוני בדרום הארץ. החוזה הוא חוזה שנתי ל-4 שנים מיום חתימתו עם אופציה להאריך את תוקף ההסכם ב-4 שנים נוספות, בהסכמת שני הצדדים. לפוליסה נודע, כי הספק הנוכחי של השירות הוא הראל. תוקף הפוליסה הגיע לקיצו בהתאם לנקבע בפוליסה, על כן הנמל פרסם מכרז פומבי להתקשרות בפוליסה חדשה. תנאי הסף להגשת המכרז הוא כי המציע ניהל תיק ביטוח חיים קבוצתי, בין השנים...