חגי שפירא

רכוש ואחרים: הרווחיות בעלייה למרות שחלקו של התחום ברווחיות האלמנטרי נשחק / מאת חגי שפירא

תחום רכוש ואחרים הוא השלישי בגודלו באלמנטרי, אך הוא היציב ביותר מבחינת השפעתו על הרווח לאורך זמן ביחס לתחומים האחרים העוברים עליות ומורדות מדי תקופה. התחום מורכב בעיקר מפוליסות בתי עסק / אובדן רכוש, דירות (ומשכנתאות) והנדסי, המהווים ביחד כ-90% מהפעילות. קיימת פעילות נוספת (במסגרת אחרים) בסדר גודל של כ-10%, הכוללת פוליסות של מטענים העברה, ימי, תאונות אישיות (מתכונת אלמנטרית) ועוד. תפוקת התחום בינואר-יוני 19 הגיעה ל- 2.84 מיליארד שקל (2.64 מיליארד בתקופה מקבילה) - גידול של 7.5%. התחום מהווה כ-22.3%  מתפוקת האלמנטרי (2.84 מיליארד שקל מתוך 12.71 מיליארד שקל)....