חגי שפירא

שנה שלישית ברציפות: מספר התביעות בענף רכב רכוש יורד, למרות עלייה במצבת כלי הרכב

בשורות חיוביות במיוחד בענף רכב רכוש: לצד עלייה מתמשכת במספר כלי הרכב המבוטחים בביטוח רכב רכוש (ענף הביטוח הגדול ביותר בתחום האלמנטרי) – חלה בשלוש השנים האחרונות ירידה מתמשכת במספר התביעות. מדובר ככל הנראה באחד ההסברים לתוצאות השיא של תחום זה ב-2018 (ראו מאמרו של חגי שפירא). תחום רכב רכוש מהווה 38% מתפוקת הביטוח הכללי. ביטוי נוסף לרווחיות של התחום ניכר בשיעור הנזקים – Loss Ratio, שעומד בתחום רכב רכוש על ממוצע של 66%, כאשר החברות נעות בין 57% אצל שלמה ביטוח, ל-93% בליברה, 73% באיילון ו-72% בביטוח ישיר. בתחום...