חדוה בר

מיישרים קו: הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון מציעים הסדרה אחידה בהתנהלות של מתן אשראי צרכני

הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמו היום (ד') הודעה משותפת העוסקת בטיוטת הוראות להערות הציבור, אשר מטרתה הבטחת התנהלות תקינה והוגנת של מתן אשראי לאנשים פרטיים בהיבטים הצרכניים. בהודעה מנמקים הגופים את הצורך במהלך בכך, שלמרות שבעשור האחרון התרחבות האשראי למשקי הבית לוותה בצמיחת התוצר ולכן המינוף של משקי הבית (כפי שנמדד ביחס שבין האשראי לתוצר) עלה רק קלות והוא אינו גבוה ביחס למדינות מפותחות בעולם - שינויים כאלה עלולים להוביל גם לרמת חוב גבוהה מדי של לווים מסוימים. כזו, שאינה הולמת את יכולתם הפיננסית, ואף עלולה...