חוזר הצירוף

רשות שוק ההון דוחה בחודשיים את כניסתו לתוקף של התיקון לחוזר הצירוף

רשות שוק ההון דוחה בחודשיים את כניסתו לתוקף של התיקון לחוזר הצירוף. התיקון לחוזר ייכנס לתוקף ב-1 במרץ 2021. במסגרת התיקון לחוזר, שנוסחו הסופי פורסם ב-8 בדצמבר, נקבע שסוכן ביטוח יציין בפני המבוטח, במעמד שיווק המוצר, את כל החברות שהעמלות שהוא מקבל מהן עולים על מעל ל-40% מסך כל העמלות שהוא מקבל באותו ענף. עוד נדרש הסוכן לציין בפני המועמד לביטוח כי הוא משווק בעיקר את החברות האמורות בלבד. הסוכן אף נדרש לציין את מספר כל החברות המשווקות את מוצר הביטוח שמוצע לו. לעניין סעיף זה, ענף ביטוח מקיף לדירות...