חיים זליכוב

משרדי עורכי הדין המובילים בתחום הביטוח ל-2019: גרוס אורעד ושלימוף, לויתן שרון, נשיץ ברנדס אמיר וזליכוב בן דן

גרוס אורעד ושלימוף, לויתן שרון, נשיץ ברנדס אמיר וזליכוב בן דן – אלו משרדי עורכי הדין שנבחרו כמשרדי עורכי הדין של 2019 בדירוג הבינלאומי - legal 500. בקטגוריה נפרדת צוינו שישה משרדים נוספים: גולדפרב זליגמן, גרנות שפייזר, הרצוג פוקס נאמן, מ. פירון ושות', ש. הורוביץ ושות' ויגאל ארנון ושות'. כמו כן, צוינו במסגרת הדירוג חמישה עורכי דין: עו"ד גיל עטר ממשרד נשיץ ברנדס אמיר, עו"ד הארי אורעד ועו"ד סיגל שלימוף ממשרד גרוס אורעד שלימוף, ועוה"ד חיים וצביקה זליכוב ממשרד זליכוב ובן דן ושות'.