חיים קליר

אם+דבליו גרופ תובעת 145.5 מיליון שקלים מהראל, איילון ו-Zurich שביטחו אותה במערך ביטוחי אחריות

חברת אם+דבליו גרופ (ישראל) מנס ציונה שעיסוקה בתכנון, ניהול, והקמת פרויקטים קבלניים רחבי היקף והמשתייכת לקבוצת M+W העולמית, הגישה תביעת תגמולי ביטוח בסך 145.5 מיליון שקלים כנגד הראל, איילון ו- Zurichהמיוצגת בישראל על ידי הראל. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר כי הנתבעות ביטחו את התובעת במערך ביטוחי אחריות - ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות המוצר, וביטוח אחריות כלפי צדדים שלישיים. לדברי התובעת, היא שמשה הגורם האחראי מטעם החברות המזמינות - אשדוד אנרגיה ורמת נגב אנרגיה - לתכנון והקמה של שתי תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל בטכנולוגיית קונגרציה...