חיסכון ארוך טווח

עקב השפעת מגיפת הקורונה: הפניקס רשמה הפסד כולל של 577 מיליון שקל

הפניקס רושמת הפסד כולל לבעלי המניות בסך של 577 מיליון שקל, בשל מגפת הקורונה והירידות בשווקים הפיננסיים. חברות הדירוג מעלות ומידרוג מאשררות את דירוג החברה על ilAA ו- ,Aa3.il בהתאמה, ומעניקות לה תחזית דירוג יציבה. ההון העצמי של החברה ביום 31.03.2020 הסתכם לכ-6.1 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-6.6 מיליארד שקל בסוף 2019. ההון העצמי כולל גידול של 251 מיליון שקל בהון עקב שינויי בהוראות הרגולציה שפורסמו על ידי הממונה. הפניקס מעריכה כי בעקבות התאוששות השווקים הפיננסיים במהלך אפריל ומאי, ונוכח פעולות שביצעה החברה במהלך תקופת המשבר, תוצאות הקבוצה לרבעון השני צפויות...