חיסכון לטווח ארוך

מיטב דש: ההכנסות ב-2019 בחיסכון ארוך הטווח ירדו ב-2 מיליון שקל ל-318 מיליון  

היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול מיטב דש עלו לכ-57 מיליארד שקל בסוף 2019, לעומת כ-51 מיליארד שקל ב-2018. כך עולה מהדוח השנתי של בית ההשקעות. למרות העלייה בהיקף הנכסים, ההכנסות השנתיות של מיטב דש ירדו מ-320 מיליון שקל ל-318 מיליון. כמות העמיתים ירדה מ-367 אלף עמיתים ב-2018 ל-337 אלף ב-2019.  מתחילת שנת 2020 ועד לאמצע מרץ, ירדו נכסי קופות הגמל והפנסיה המנוהלות על ידי הקבוצה בסך של 5.5 מיליארד שקל. על פי החברה, הירידות כוללות הן ירידת ערך והן פדיונות של לקוחות.   על פי החברה, "קרנות הפנסיה הנבחרות ממשיכות לצבור תאוצה, והחברה מנהלת את...