ח"כ מיכל בירן

הצ"ח: דמי הניהול המרביים בקרן הפנסיה יופחתו ל-3% מההפקדות ו-0.25% מהצבירה

בהצעת חוק חדשה מבקשים חברי הכנסת להפחית מחדש את דמי הניהול המרביים שניתן לגבות מהחוסכים בקרנות הפנסיה. בהצעה, שהוגשה על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי, אוסאמה סעדי וסונדוס סאלח (הרשימה המשותפת), מוצע להפחית את דמי הניהול המרבים ל-3% מההפקדות ו-0.25% מהצבירה. זאת, לעומת דמי הניהול המרביים המעוגנים היום - 6% מההפקדות ו-0.5% מהצבירה. גובה דמי הניהול תלוי בסוג החיסכון, והסכומים המרביים מעוגנים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל). הצעת החוק, על פי המגישים, תגדיל משמעותית את הסכום שיוותר לחוסכים להבטחת עתידם הכלכלי. על פי ההצעה, "התחרות בשוק הובילה להורדת...