חל"ת

בהמשך להנחיות משרד הבריאות: הכשרה מוציאה לחל"ת חלק מעובדי החברה ועוברת למתכונת פעילות חירום

הכשרה מודיעה על מעבר למתכונת פעילות חירום, בהמשך להנחיות משרד הבריאות העדכניות אשר הובילו לצמצום פעילות החברה. כחלק מההיערכות, הוצאו חלק מעובדי החברה לחל"ת ואילו השאר ימשיכו לעבוד בהתאם למתכונת חירום. החברה נערכה וחילקה לכל עובדי החברה שמגיעים למשרדי החברה אלכוג'ל וכללי התנהגות בהתאם להנחיות משרד הבריאות. העובדים הונחו לשמור על מרחק של 2 מטר זה מזה. כמו כן מתבצעות מדידות חום לכלל עובדי החברה שמגיעים בכל בוקר למשרדיה. העובדים עובדים ברוטציה חלקם עובדים מהבית וחלקם ממשרדי החברה. עובדים עליהם הוחלט שיוצאו לחל"ת יקבלו ערכה עם הנחיות מפורטות מידי מחלקת...