חנה קיציס

בית המשפט המחוזי נתן תוקף לתניית מגבלת פיצוי ביטוח עסק / מאת עו"ד ג'ון גבע

בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד נידון ערעורה של ג'י פור אס טכנולוגיות מיגון (המערערת), אשר יוצגה על ידי עו"ד נפתלי קפשוק, נגד הכשרה חברה לביטוח (המשיבה) אשר יוצגה על ידי עו"ד סוהא יונס. פסק הדין ניתן ביולי 2019, מפי השופטת מיכל נד"ב, אב"ד, השופטת חנה קיציס והשופטת יסכה רוטנברג. המשיבה היא חברת ביטוח, שביטחה את בית העסק "חברת ביגוד האופנה לכל ובזול" בפוליסת ביטוח, הכוללת כיסוי לנזקי גניבה ופריצה. כמו כן, בבית העסק הותקנה מערכת אזעקה שהייתה מחוברת למוקד מנויים שהפעילה המערערת וזאת בהתאם לחוזה שנקשר בין הצדדים (להלן: הסכם המוקד)....