חיסכון לכל ילד

כוכבים יש רק בשמים (כמעט)

במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו-2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לזכות כל ילד שזכאי לקצבת ילדים, סכומי כסף לטובת חיסכון ארוך טווח. החוק קובע, שכל ילד, עד הגיעו לגיל 18, יזכה להפקדה חודשית בסך 50 שקל בתכנית חיסכון לטווח ארוך. כאשר ימלאו לילד 18 יזכה להפקדה חד פעמית בסך 500 שקל, ובגיל 21, אם לא ימשוך את הכספים עד אז, יופקדו לזכותו 500 שקל נוספים. במחצית הראשונה של שנת 2017, עם תחילת יישום החוק רטרואקטיבית, ניתנה לכל הורה האפשרות לבחור ולקבוע...
צמיחת קופות הגמל לילדים

צמיחת קופות הגמל לילדים

בתום מחצית השנה הראשונה של 2018 נצברו 3.92 מיליארד שקל בקופות גמל להשקעה - חיסכון לכל ילד. במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה…