חריג קורונה

האישור להחיל חריג קורונה רטרואקטיבית בפוליסות על בסיס תביעה – שגגה שיש לתקן מיידית / מאת גדעון ארמן

מאת גדעון ארמן בגיליון פוליסה מה-25 באוקטובר 2020 התייחסתי ל"הוראות הפיקוח לעניין "חריג הקורונה" מה-22 באוקטובר 2020. ב-23 בנובמבר 2020 פרסמה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון תשובה שהועברה למנהלי חברות הביטוח, בהתייחס לדרישות מבטחי המשנה להכללת חריג הקורונה בביטוחים. ברוב העקרונות לא חל שום שינוי בהשוואה לטיוטה שפורסמה. אולם בסעיף אחד, שהוא לטעמי החשוב והמהותי ביותר, נראה לי שיצאה שגגה מצד מנסחי המסמך. בסעיף הראשון של המכתב נקבע, כי "לא ניתן יהיה להחריג נזקים שכבר התממשו במסגרת חריג מגפות או להחיל 'כלל המשכיות' כך שהחריג יחול באופן רטרואקטיבי על פוליסות...
הרשות מתנגדת להכנסת חריג קורונה לפוליסות

הרשות מתנגדת להכנסת חריג קורונה לפוליסות

"יובהר כי כל עוד חברת ביטוח לא הגישה שינוי בתוכנית ביטוח, חל איסור על החברה להנהיג את התוכנית, לרבות פרסומו". כך הגיבה היום (ג') רשות שוק ההון לגילוי על כך שמגדל בוחנת אפשרות לשלב נספח קורונה…