חתמי לוידס

העליון: מהי חובת ההנמקה של חברות הביטוח במסגרת מכתבי דחייה? / מאת עו"ד ג'ון גבע

בבית המשפט העליון נדונה בקשת רשות ערעור של חתמי לוידס חברי סינדיקט מספר 1414 ASC, אליהם הצטרפו מבקשות נוספות (להלן: המבקשות) אשר יוצגו על ידי עו"ד שרון שפר ועו"ד קארין בר-אל כנגד מודיעין אזרחי בלדרות מאובטחת (להלן: המשיבה 1) אשר יוצגה על ידי עו"ד עמית מור, עו"ד אלעד לוי ועו"ד ענת מורג מיכאלי, וכנגד חתמי לוידס חברי סינדיקט מספר KILN KLN 510 (משיבה פורמאלית) (להלן: המשיבה 2). פסק הדין ניתן בנובמבר 2019, מפי השופט עופר גרוסקופף. לפני בית המשפט הונחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, בגדרה...