יהודה בן אסאייג

מאוחדת בחרה במנורה מבטחים כזוכה במכרז הביטוח הסיעודי בפרמיה מוערכת בכ- 1.3 מיליארד שקל

מנורה מבטחים זכתה במכרז של  קופת חולים מאוחדת ותשמש כמבטח הבא של כחצי מיליון לקוחות הביטוח הסיעודי של הקופה. היקף העסקה יגיע לכ-1.3 מיליארד שקל ותקופתה היא לחמש השנים הקרובות (החל מ-1 בינואר 2020). ממאוחדת נמסר כי "הפרמיה השנתית בהיקף של כ-260 מיליון שקל צפויה אף לגדול במהלך תקופת ההתקשרות,  ככל שמנורה מבטחים תצליח לצרף לביטוח הסיעודי שלה מבוטחים נוספים מקרב מ-1.2 מיליון לקוחות מאוחדת. בהסכם בין מאוחדת למנורה מבטחים נקבעה אופציה להארכת העסקה ב-3 שנים נוספות. משתתפות נוספות במכרז היו הפניקס וכלל ביטוח. מחקרים עדכניים מעלים כי אוכלוסיית בני...
Pages
  • 1
  • 2