יואל רזבוזוב

הצ"ח: משיכה של עד 10,000 שקל ממרכיב התגמולים בקופת גמל תהיה פטורה ממס

על רקע של יותר ממיליון דורשי אבטלה יתאפשר לעמיתים בקופות גמל למשוך עד 10,000 שקל ממרכיב התגמולים בקופה בפטור מלא ממס. כך גורסת הצעת החוק של שהוגשה אתמול (ב') על ידי ח"כים מיש עתיד-תלם, עפר שלח, עידן רול ויואל רזבוזוב. מוצע לאפשר לעמית להחזיר לקופה את הסכום שמשך, כולו או חלקו, בתוך שבע שנים, כדי לצמצם את הפגיעה הצפויה בחיסכון ובקצבה, ובהנחה שטרם התחיל לקבל קצבה מהקופה. "על מנת לשמור על הרצף הביטוחי מוצע להשאיר את הקופה כפעילה באמצעות הותרת יתרת זכות בחשבון בסך אלף שקלים, ממנה ניתן יהיה גם...