יובל ארנון

התביישתי

התביישתי

התביישתי השבוע לשבת בישיבת המועצה של לשכת סוכני הביטוח ולשמוע את הדברים שנזרקו לחלל האוויר. התביישתי מהעיתונאים שהוזמנו, התביישתי מסוכנים שאינם חברי מועצה שצפו מהצד,…
רפובליקת בננות בגדולתה – ישראל 2018

רפובליקת בננות בגדולתה – ישראל 2018

אחד הסממנים המעידים על מדינה מתוקנת היא עמידה בחוקים שהמדינה קבעה בעצמה האמצעות בית המחוקקים שלה. כאשר אנו מכנים מדינה בשם "רפובליקת בננות" אנו למעשה…