יוסף ליפין

אושרה הסתלקות מייצוגית נגד כלל פנסיה וגמל בטענה לגבייה רטרואקטיבית של עלויות כיסוי ביטוחי

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אישר את ההסתלקות מייצוגית נגד כלל פנסיה וגמל שהוגשה נגד החברה בטענה לגבייה רטרואקטיבית של דמי כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ומוות. ההסתלקות נרשמה לאחר שהתובעת ביקשה מבית המשפט למשוך את התביעה בסוף מאי שחלף. על פי התובעת, שהגישה את הבקשה במאי 2018, החברה גובה מעמיתי קרנות הפנסיה שבניהולה את העלויות של כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ומוות גם על הפקדות חדשות לתקופות שכבר חלפו וידוע כי לא התרחש בהן אירוע ביטוחי. התובעת היא עמיתה בקרן הפנסיה המקיפה ובקרן הפנסיה המשלימה שבניהול החברה. בית המשפט התבקש...