יחיאל רוזנטראוב

ספורט אתגרי – רמות סיכון גבוהות וביטוח מתאים ונטול חריגים

[caption id="attachment_53327" align="alignright" width="161"] מאת יחיאל רוזנטראוב[/caption] בשנים האחרונות הספורט האתגרי תופס תאוצה והפופולריות שלו מביאה לגידול במשתתפים בפעילויותיו השונות. הוא רווי סיכונים שבחלקם הגדול נובעים מאופי הפעילות הספורטיבית, וחלקם האחר מאי שמירה של כללי בטיחות מתחייבים, לעיתים עד כדי זלזול בחיי אדם. לעומת זאת ניכרת השקעת משאבים כספיים המתחייבים על מנת להבטיח את ביטחונם של המשתתפים בפעילויות השונים. הספורט האתגרי מאופיין בלקיחת סיכונים כאלה או אחרים על ידי המשתתפים בו, אך מצד אחר הספורט הזה מחייב את מפעיליו לנקוט באמצעי בטיחות מחמירים כדי למנוע פגיעות גוף של הנוטלים בו...
המהות והתכלית של אישורי הביטוח

המהות והתכלית של אישורי הביטוח

לאחרונה מקדם הפיקוח על הביטוח הכתבה של אישור ביטוחי במתכונת מסוימת, תוך התעלמות ממהות ותכלית האישורים הנדרשים בהתקשרות העסקית עם המבוטח. חשוב להבהיר כבר מלכתחילה,…