יחס כושר פירעון

שומרים על יציבות: למרות ירידת הריבית – ענף הביטוח שומר על יחס כושר פירעון ממוצע של כ-126%

למרות הירידה החדה בעקום הריבית, חברות הביטוח שומרות על יחס כושר פירעון גבוה, שעומד בממוצע על 126.5% - נכון לסוף יוני 2019. זאת בדומה מאוד לנתון של סוף 2018 – שעמד על 125.7%. בהבחנה בין חמש החברות הגדולות ליתר החברות, התמונה הופכת להיות מורכבת יותר. חברות הביטוח הגדולות ספגו ירידה של כ-10% בכושר הפירעון הממוצע – מ-117% ל-107% . מנגד - חברות הביטוח הבינוניות והקטנות רשמו גידול ביחס כושר הפירעון הממוצע – מ-132% ל-140%. זאת, כיוון שלחברות הביטוח הגדולות יש מרכיב גדול של ביטוחים ארוכי טווח (ביטוחי בריאות, חיים ובעיקר...