ייצוגית

ייצוגית נגד רשות האכיפה והגבייה ו-10 חברות גמל: הרשות גובה תשלומים עודפים עבור החברות

שתי בקשות לאישור תביעה ייצוגית הוגשו נגד רשות האכיפה והגבייה ו-10 חברות גמל בטענה לגביית תשלומים על ידי הרשות והעברתם שלא כדין לחברות המנהלות. החברות הן: כלל פנסיה וגמל, מנורה מבטחים פנסיה וגמל, אקסלנס גמל והשתלמות, הראל פנסיה וגמל, ילין לפידות ניהול קופות גמל, פסגות קופות גמל ופנסיה, אלטשולר שחם גמל ופנסיה, מיטב דש גמל ופנסיה, אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל והלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה. לדברי המבקש, שי בדיחי, עניינן של בקשותיו הוא בזכותו של צד שלישי לקבל תשלום ממבקש עיקול בדרך ממוחשבת. הרשות, מציין המבקש, מחייבת מבקשי עיקול בתשלום כפול,...