ייצוגית

ייצוגית נגד כלל ביטוח בטענה שביטלה פוליסת ביטוח חיים קבוצתית בלי לידע את המבוטחים

כלל ביטוח בחרה לבטל פוליסת ביטוח חיים קבוצתית מבלי להודיע לאיש מהמבוטחים על הרצון לבטל ו/או לא להאריך את פוליסת הביטוח. כך נטען בבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד כלל ביטוח, בהיקף מצרפי מוערך של 33 מיליון שקל. לדברי המבקש, ציון לוי, בעקבות ביטול הפוליסה באופן חד צדדי ירדו לטמיון עשרות אלפי שקלים שהופקדו על ידי המבוטחים משך כל השנים, ונמנעה מיורשיהם/מותביהם האפשרות לקבל את דמי הביטוח בגובה של 11,500 שקל, אשר מהווים "דמי קבורה" עבור כל מבוטח שנפטר. בבקשה נאמר, כי מדובר בפוליסת ביטוח ודאית התרחשות, שכן כל מבוטח...