יעקב קיהל

ביטוחי משכיר ושוכר – דברים שיכולים להשתבש / מאת יעקב קיהל

מאת יעקב קיהל ב-28 בפברואר פורסם בדה מרקר מאמרה של יעל דראל על "הדברים שחייבים לדעת לפני שנכנסים לעסקת שכירות". מוזר היה בעיני כי לסוגיית ביטוחו של הנכס, הנדרש להיות משען כספי ובטוחה לשיקום - סוגיות המהוות סלע מחלוקת במקרי נזק רבים - לא הוקדשו כל הארות. חבל הדבר, כפי שיוצג להלן. במקרים שונים, בהם נתבקשה חוות דעתי, הופתעו הצדדים לגלות כי: לא הוסדר כלל נושא הביטוח: האם נערך ביטוח? האם המבוטחים היו המשכיר והשוכר יחד ולחוד? מהם הסיכונים המפורטים שכנגדם הוסכם על עריכתו? מומלץ כי לגבי מושכר עסקי ייעשה...
טובל ושרץ בידו / מאת יעקב קיהל

טובל ושרץ בידו / מאת יעקב קיהל

תולדות התקופה האחרונה בתחום יחסי הציבור והפרסום בענף הביטוח הביאוני לתחושה מרה ונואשת מן האווירה ה"מסחרית" הפגומה שפשתה בו. במאמרו של א. ששון בעיתון דה-מרקר…
ביטוחי הרחבה במבנים רבי משתמשים

ביטוחי הרחבה במבנים רבי משתמשים

מאת ד"ר עמי כהנא למאמרו מאיר העיניים של יעקב קיהל אני מבקש להוסיף מספר נקודות. שני מושגים "חמקמקים" בפוליסת עבודות קבלניות הם "רכוש שעליו עובדים"…
על מחלוקת בהבנת הוראת סוכן למבטחת

על מחלוקת בהבנת הוראת סוכן למבטחת

מאת יעקב קיהל מדובר בחידוש ביטוחי הפקת אירועים, הכוללים ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, במתכונת תנאים מורחבת. עיסוק המבוטחים הוגדר בפוליסה כ"הפקת אירועים מכל סוג,…