יעקב קיהל

תוקף התנאת רישוי עסק בביטוח חבויות / מאת יעקב קיהל

במהלך פעילות בדיסקוטק נחבלה נערה בגופה מנפילת צעיר ש"דילג" מעל המושב בו ישבה. תוצאות החבלה (הנוירולוגית-אורטופדית) היו קשות, והגם שהשתקמה חלקית מאז האירוע, עדיין נותרה נכה. תביעתה בגין המקרה הוגשה בערכאות. בשלב ההכנה נתבקשתי על ידי סוכן הביטוח לחוות דעתי בסוגיית הכיסוי הביטוחי לחבות המועדון. דיון בתנאי הפוליסה – רישוי בשלב הראשון לטיפול בתביעה נדחתה פניית המועדון על ידי המבטחת, בין השאר בטענה כי "לא הומצא לה רישיון העסק לאתר בו התרחשה התאונה ואישורי בטיחות מהרשויות", ואלה היוו "תנאי מוקדם" לביטוח. הערתי כי הסוגיה של "תנאי מוקדם" הרשום במלל הפוליסה...
פרשנות מונחים בביטוח / מאת יעקב קיהל

פרשנות מונחים בביטוח / מאת יעקב קיהל

במהלך מלאכת תיקון במשק של המבוטח נפגע אנושות עובד קבלן שעסק במלאכה. המבטחת בביטוח חבויות, שנתבקשה להגן על המבוטח מפני תביעת משפחת הנפגע, שללה את…
Pages