יצחק תשובה

מגדל, עמיתים ורפק אנרגיה רכשו את תחנות הכוח שורק ואשקלון מקבוצת דלק

מגדל השלימה עסקה לרכישת 45% מתחנות הכוח שורק ואשקלון מידי יצחק תשובה השולט בקבוצת דלק. השותפים לקנייה הם רפק אנרגיה (35%) ועמיתים (20%) והיקף הרכישה הכולל נאמד בכ-370 מיליון שקל. חברת הביטוח מעדכנת, ש"תחנות הכוח מספקות יחדיו כ-227 מגה וואט למתקני ההתפלה אשקלון, שורק, מקורות ושורה של לקוחות פרטיים. העסקה מגלמת תשואה צפויה נטו של כ- 10%, תשואה גבוהה יחסית לאפיק זה". מכירת תחנות הכוח תספק לקבוצת דלק נזילות ואפשרות להקטין את חובות הקבוצה. העסקה בוצעה בשיטת BOT, בנה-הפעל-העבר (באנגלית: Build-Operate-Transfer) שהיא שיטה של שותפות ציבורית-פרטית למימון פרויקט, שבה גוף...